Suoo-rl

หลังจากรอเวลาให้มัน สุกงอม (หรือดินพอกหางหมู) เวลานี้ก็ใกล้จะปล่อยออกมาแล้ว สำหรับตัว Suoo-rl  อันที่จริงก็ไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรเหมือนกัน สำหรับ script ชิ้นนี้  คือถูกเขียนขึ้นมาด้วย PHP ซึ่งมันมีไว้สำหรับทำอะไรหละ ตัว Suoo-r ตัวนี้มันมีไว้สำหรับ เรียกใช้บริการย่อ Url จะเว็บไซที่ให้บริการ ย่อUrl เช่น bit.ly , tinyurl.com เป็นต้น โดยได้รวบรวมไว้เป็นฟังก์ชั่นเพื่อใหสามารถนำมาเรียกใช้งานได้ อย่างรวดเร็วและสะดวก

Suoo-rl จริงๆ ไม่ได้ ต้องการที่จะตั้งชื่อนี้ ความจริงมันจะชื่อ yoorl แต่บังเอิญว่า ชื่อแบบนี้ มันมีคนใช้กันเยอะแล้ว ก็เลยเปลี่ยนมาเป๋น Suoo-rl โดยตัด y ออก แล้วเอา 2 ตัวแรกจากชื่อของผม มาใส่แทน

Supachai+yoorl

โดยสามารถ ดาวน์โหลด ไปใช้งานได้เลย (ถ้าต้องการจะใช้ :D)

วิธีใช้งาน

coming soonLeave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s